Caçadors de sons en acció

image
Foto: Pere Pratdesaba, © Fundació Joan Miró.

  El taller de Caçadors de sons va ser una aventura a la cerca i captura de sons a la Fundació Joan Miró, en equips i amb l’ajuda de pistes: un mapa, una endevinalla i una il·lustració per cada so. Alguns d’aquests sons són perfectament audibles, com el so ambient de la terrassa o el de la llibreria, d’altres només són perceptibles amb l’ajuda de micròfons especials com el que produeix la Font de mercuri de Calder o l’interior dels aparells electrònics. Després de capturar tres sons per equip, els vam fer servir per fer una composició col·lectiva. Podeu escoltar les composicions a continuació:

_

  El taller “Caçadors de sons” fue una aventura a la búsqueda y captura de sonidos en la Fundación Joan Miró, en equipos y con la ayuda de pistas: un mapa, una adivinanza y una ilustración por cada sonido. Algunos de estos sonidos son perfectamente audibles por nuestros oídos, como el ambiente de la terraza o el de la librería; otros solo se pueden percibir con la ayuda de micrófons especiales, como el que produce la Fuente de mercurio de Calder o el interior de los aparatos electrónicos. Después de capturar tres sonidos por equipo, los utilizamos para realizar una composición colectiva. Podéis escuchar las composiciones resultantes a continuación:

_

  The workshop “Caçadors de sons” was an adventure searching for and capturing sounds inside Joan Miró Foundation, working in teams and with the help of some clues: a map, a riddle and an illustration for each sound. Some of these sounds are perfectly audible to our ears, as the environment of the terrace or the book store; others can only be perceived with specials microphones, such as Calder’s Mercury fountain or inside electronic devices. After capturing three sounds per team, we used them to make a collective composition. You can listen to the compositions below:

Read more
— 6 months ago
Caçadors de sons a la Fundació Miró

Aquesta setmana comencem els tallers Caçadors de sons, a la Fundació Joan Miró. Una petita aventura en equips, a la cerca i captura dels sons que s’amaguen en els espais de la Fundació i que la caracteritzen.

_

Esta semana comenzamos los talleres Cazadores de sonidos, en la Fundación Joan Miró. Una pequeña aventura en equipos, a la búsqueda y captura de los sonidos que se esconden en los espacios de la Fundació y que la caracterizan.

_

Sound Hunters workshops at the Joan Miró Foundation start this week. A little adventure in teams, searching for and capturing hidden sounds in the spaces of the Foundation.

— 8 months ago
Joc / So / Cosa a la Fundació Antoni Tàpies

Som sonors (pica de mans i digues “aaaaah”), i les coses al voltant nostre també ho son. Un paraigua sona com les ales d’un drac, i dos cocos com un cavall al galop. Podem produir sons, escoltar-los, gravar-los i manipular-los. Què és un paisatge sonor?

Joc / So / Cosa és un taller per a nenes i nens de 4 a 8 anys amb una durada de dues hores on experimentem de manera intuïtiva amb el so; descobrint sons amb el cos i la veu, escoltant sons de l’entorn i finalment recreant un paisatge sonor inexistent amb materials i eines.

Veniu el proper Dissabte 1 de Febre a les 11 del matí a passar-ho bé i aprendre, amb Sons de Barcelona, a Joc / So / Cosa, un taller lúdic d’introducció a allò sonor. Informació i inscripcions: web@ftapies.com

Entrada Lliure

Juego / Sonido / Cosa en la fundación Antoni Tàpies

Somos sonoros (pica las manos y di “aaaaah”), y las cosas al rededor nuestro también lo son. Un paraguas suena como unas alas de dragón y dos cocos como un caballo al galope. Podemos producir sonidos, escucharlos, grabarlos y manipularlos. Que es un paisaje sonoro?

Juego / Sonido / Cosa es un taller para niños y niñas de 4 a 8 años, con una duración de 2 horas donde experimentamos de manera intuitiva con el sonido; descubriendo sonidos con el cuerpo y la voz, escuchando sonidos del entorno y finalmente recreando un paisaje sonoro inexistente con materiales y herramientas.

Ven el próximo sábado 1 de Febrero a las 11h a pasarlo bien y aprender, con Sons de Barcelona, en Juego / Sonido / Cosa, un taller lúdico de introducción a lo sonoro.

Información e inscripciones: web@ftapies.com

Entrada Libre

Game / Sound / Thing at  Fundació Antoni Tàpies

We are sonorous (clap your hands and say “aaaaah”), and also things around us. An umbrella sounds like a dragon wings and two coconuts like a galloping horse. We can make, hear, record and manipulate sounds. What is a Soundscape?

Game / Sound / Thing is a workshop for children from 4 to 8 years old, with 2 hours duration where we’ll experiment on an intuitive way with sound: discovering sounds with the body and the voice, listening environ sounds and finally recreating a fiction soundscape with materials and tools.

Come with us next Saturday, February 1 at 11h to have fun and learn, with Sons de Barcelona, in Game / Sound / Thing, a ludic workshop of introduction of sound.

Info. and inscriptions: web@ftapies.com

Free Entrance

 

 

 

— 8 months ago
Hertziosfera - Sons de Gràcia

image

Projectes d’intervenció sonora a la Biblioteca Jaume Fuster
Gràcia Territori Sonor
i Sons de Barcelona, amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra i la Biblioteca Jaume Fuster presenten els resultats de l’edició 2013 dels tallers Hertziosfera – Sons de Gràcia.

Proyectos de intervención sonora en la Biblioteca Jaume Fuster.
Gràcia Territori Sonor Sons de Barcelona, con la colaboración de la Universitat Pompeu Fabra y la Biblioteca Jaume Fuster presentan los resultados de la edición 2013 de los talleres Hertziosfera – Sons de Gràcia. 

Sonic intervention projects at the Biblioteca Jaume Fuster.
Gràcia Territori Sonor and Sons de Barcelona, with the collaboration of the Universitat Pompeu Fabra and the Biblioteca Jaume Fuster present the results of the 2013 edition of the Hertziosfera – Sons de Gràcia workshop.

Read more
— 1 year ago
The City Rings - Escola Mediterrània

Postals Sonores de la passada edició de The City Rings a l’Escola Mediterrània de Barcelona; sons, imatges i més, al blog del projecte.

Postales Sonoras de la pasada edición de The City Rings en la Escola Mediterrània de Barcelona; sonidos, imágenes y más, en el blog del proyecto.

Sonic Postcards of The City Rings past edition, at Mediterrània School, Barcelona; sounds, images and more, at the project’s blog.

Read more
— 1 year ago
KIICS - Sons i Vídeo

Ja podeu escoltar els resultats del Taller de Ficcions Sonores, part del projecte KIICS; així com veure un vídeo del taller realitzat per Formas Naturales.

Ya podéis escuchar los resultados del Taller de Ficciones Sonoras, parte del proyecto KIICS; así como ver un vídeo del taller, realizado por Formas Naturales.

You can now listen to the results of the Sound Fictions Workshop, part of the project KIICS; as well as a video of the workshop, by Formas Naturales.

Read more
— 1 year ago
Sons del Taller Intercultural Sukhmani

image

Sons enregistrats en el taller amb dones de Pakistan, Bangladesh i India, a Sukhmani Indian Association, Barcelona; en col·laboració amb Casa Asia.

Sonidos grabados en el taller con mujeres de Pakistan, Bangladesh e India, en Sukhmani Indian Association, Barcelona; en colaboración con Casa Asia.

Sounds recorded during the workhsop with women from Pakistan, Bangladesh and India, at Sukhmani Indian Association, Barcelona; in collaboration with Casa Asia.

Read more
— 1 year ago
Foley - IES Les Corts

image

Ja podeu escoltar els sons enregistrats pels participants del taller de foley i disseny sonor per vídeo a l’IES Les Corts.

Ya podéis escuchar los sonidos grabados por los participantes del taller de foley y diseño sonoro para vídeos en el IES Les Corts.

You can listen now to the sounds recorded by the participants to the foley and sound design for video workshop, at IES Les Corts. 

Read more
— 1 year ago
Hertziosfera 2013

image

Comencem els tallers d’Hertziosfera en colaboració amb Gràcia Territori Sonor i la Biblioteca Jaume Fuster!

Empezamos los talleres de Hertziosfera en colaboración con Gràcia Territori Sonor y la Biblioteca Jaume Fuster

Hertziosfera workshops in collaboration with Gràcia Territori Sonor and   Jaume Fuster Library are up and running!

Read more
— 1 year ago
Workshop IES Les Corts

image


Realitzant el taller de sonorització de vídeos a l’IES Les Corts. Es durà a terme al llarg del pròxim mes amb alumnes de 3r d’E.S.O.

Realizando el taller de sonorización de vídeos en IES Les Corts. Se llevará a cabo a lo largo del próximo mes con alumnos de 3 º de la E.S.O.

We are giving a workshop at IES Les Corts (Barcelona) about adding sound to previously silenced animated vide

Read more
— 1 year ago
Tallers de Ficcions Sonores | Talleres de Ficciones Sonoras | Sound Fictions Workshops

image

En marxa els tallers de Ficcions Sonores!
Al llarg dels següents mesos, més de 300 alumnes de secundària tindran l’oportunitat de participar en aquestes incubadores que fusionen sons, música i creativitat amb ciència. […] 

En marcha los talleres de Ficciones Sonoras!
Durante los siguientes meses, más de 300 alumnos de secundaria tendrán la oportunidad de participar en estos talleres que fusionan sonidos, música y creatividad con ciencia. 

Sound Fictions workshops are up and running!
Next month, more than 300 high school students will have the opportunity to participate in workshops that merge sound, music and creativity with science. 

Read more
— 1 year ago
The City Rings 2013 - Can Cladellas

image

De nou amb els nous tallers de The City Rings! Aquest cop l’escola Can Cladellas de Palau Solità i Plegamans durà a terme el taller simultàniament a altres escoles d’Europa. Més informació sobre les escoles.

Ja están penjats les primera exercicis:
http://thecityrings.org/regio/soundscapes/

De nuevo con los nuevos talleres de The City Rings! Esta vez la escuela Can Cladellas de Palau Solità i Plegamans llevará a cabo el taller simultáneamente a otras escuelas de Europa. Más información acerca de las escuelas.

Ya están colgados los primeros ejercicios:
http://thecityrings.org/regio/soundscapes/

Again with the new workshops of The City Rings! This time Can Cladellas School from Palau Solità i Plegamans will take the workshop simultaneously with other schools in Europe. More information about the Schools.

First exercises uploaded:
http://thecityrings.org/regio/soundscapes/

— 1 year ago
Taller Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner / IES Barri Besòs

image

12, 13 i 14 de desembre.
Biblioteca Ramon d’Alòs Moner i IES Barri Besòs. Alumnes 3r d’ESO.

En el taller vam utilitzar els recursos de la biblioteca per buscar informació del barri, vam gravar sons del mateix, vam editar alguns d’ells i pujarem a freesound una selecció.

12, 13 y 14 de diciembre.
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner e IES Barri Besòs. Alumnos de 3º de ESO.

En el taller utilizamos los recursos de la biblioteca para buscar información del barrio, gravamos sonidos del mismo, editamos algunos de ellos y subiremos a freesound una selecció.
http://freesound.org
Se publicará un resumen de las actividades realizadas en el taller y los materiales generados en http://sdbalosmonerbesos.blogspot.com.es/

12, 13 and 14 December.
Ramon d’Alòs-Moner public library and IES Barri Besòs school. 14 and 15 years old students.

During the workshop we used resources from the library to find information about the neighborhood, recorded its sounds, edited some of them and will upload a selection to freesound.
http://freesound.org
A summary of the activities and some materials will be published at: 
http://sdbalosmonerbesos.blogspot.com.es/

— 1 year ago with 1 note
Taller Sukhmani Indian Association - Sons de Barcelona - Casa Asia

image

Comencem el projecte de tallers en col·laboració amb Casa Asia! A partir de divendres es  posen en marxa una sèrie de tallers que busquen identificar els sons de la ciutat de Barcelona a través de les diferents comunitats asiàtiques que hi conviuen.

Empezamos los talleres en colaboración con Casa Asia! A partir de este viernes se ponen en marcha una serie de talleres que buscan identificar los sonidos de la ciudad de Barcelona a través de las diferentes comunidades asiáticas que conviven en ella. 

We begin the workshops in collaboration with Casa Asia (Barcelona)! Sons de Barcelona will make a series of workshops proposing an approach to the sounds of the city through its different asian communities.

Read more
— 1 year ago
The City Rings 2012Comencem la nova temporada de The City Rings! Aquest cop l’escola Ausiàs March de Les Corts durà a terme el taller simultàniament a les altres escoles que hi participen; La Binquenais (Rennes, França), Stadspoortschool (Gant, Bèlgica), Hailuodon koulu (Hailuoto, Finlandia), Galliard Primary School (Enfield, Londres, UK), Colégio João Paulo II, (Braga, Portugal).

Més informació sobre les escoles.

Empezamos la nueva temporada de The City Rings! Esta vez la escuela Ausiàs March de Les Corts llevará a cabo el taller simultáneamente a las otras escuelas que participan; La Binquenais (Rennes, Francia), Stadspoortschool (Gante, Bélgica), Hailuodon koulu (Hailuoto, Finlandia), Galliard Primary School (Enfield, Londres, UK), Colegio Juan Pablo II, (Braga, Portugal).

Más información acerca de las escuelas.

We begin the new season of The City Rings! This time with Ausiàs March school in Les Corts (Barcelona). The other schools involved in the project will be making the workshop at the same time: La Binquenais (Rennes, France), Stadspoortschool (Ghent, Belgium), Hailuodon koulu (Hailuoto, Finland), Galliard Primary School (Enfield, London, UK) and Colégio John Paul II (Braga, Portugal).

More information about the Schools.

— 1 year ago